Κύπρος Κέντρο Φυσιοθεραπείας, Αποκατάστασης και Εργοθεραπείας

Συχνότερες παθήσεις του ανθρώπου που προκαλούν συνήθως πόνους και παραμορφώσεις.

orthopedic article

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ