Κύπρος Κέντρο Φυσιοθεραπείας, Αποκατάστασης και Εργοθεραπείας

header physiotherapy

Η Φυσιοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα και πληθυσμούς, με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ασθενών.

Η φυσιοθεραπεία παρεμβαίνει στα επίπεδα της προαγωγής, της πρόληψης, της θεραπευτικής παρέμβασης και της αποκατάστασης σε οποιαδήποτε παθολογία προκαλεί πόνο ή κινητική δυσλειτουργία. Υπό αυτή την έννοια παρεμβαίνει σε επίπεδο οργανικό (σωματικό), ψυχολογικό και κοινωνικό, καθώς έχει ως σκοπό την πλήρη επανένταξη του ατόμου στο εργασιακό και κοινωνικό του γίγνεσθαι.

Ο φυσιοθεραπευτής θεραπεύει μια μεγάλη ποικιλία παθήσεων χρησιμοποιώντας πολλές διαφορετικές τεχνικές. Σε μερικές περιπτώσεις, το αίτιο του πόνου και της δυσλειτουργίας είναι προφανές, αλλά μερικές φορές τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, ειδικά όταν τα συμπτώματα δεν είναι συγκεκριμένα η δύσκολο να περιγραφούν. Ο φυσιοθεραπευτής έχει στην διάθεση του ένα μεγάλο εύρος δοκιμασιών που μπορεί να εφαρμόσει για να εντοπίσει το αίτιο των συμπτωμάτων και να σχεδιάσει αποτελεσματικά το πλάνο θεραπείας.

Ο φυσιοθεραπευτής δεν ενδιαφέρεται μόνο για το παρόν πρόβλημα του ασθενή αλλά και για τους παράγοντες οι οποίοι τον οδήγησαν σε αυτό.Παράγοντες όπως λάθος στάση, μυϊκές ανισορροπίες, λάθος εργασιακές συνθήκες και άλλες λανθασμένες συνήθειες μπορούν με την πληροφόρηση, την καθοδήγηση και την εκπαίδευση να διορθωθούν. Το αποτέλεσμα είναι να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να συμβεί το ίδιο και στο μέλλον.

Παρέχει αποκατάσταση πριν και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Είναι ειδικευμένος να εφαρμόσει προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά προγράμματα για να κινητοποιηθεί ξανά ο ασθενής, χωρίς να επεκταθεί η διάρκεια νοσηλείας απρόσμενα.

Ανάλογα με την εξέλιξη και την πορεία του ασθενούς χρησιμοποιείται και ανάλογος εξοπλισμός. Ο φυσιοθεραπευτής μπορεί να δώσει καθοδήγηση στην χρήση πολλών τύπων εξοπλισμού όπως νάρθηκες, βοηθήματα για το περπάτημα, αναπηρικά αμαξίδια, εργασιακός εξοπλισμός κτλ.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ