Κύπρος Κέντρο Φυσιοθεραπείας, Αποκατάστασης και Εργοθεραπείας

header nevra

 

Οι νευρολογικές διαταραχές είναι καταστάσεις που επηρεάζουν το νευρικό σύστημα. Μια νευρολογική διαταραχή είναι μια ασθένεια ή μια ζημιά του κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήματος που προκαλεί επιπτώσεις σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ