Κύπρος Κέντρο Φυσιοθεραπείας, Αποκατάστασης και Εργοθεραπείας

header post surgery

 

Η προεγχειρητική φυσικοθεραπεία έχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, που εκπαιδεύει τον ασθενή με ειδικές τεχνικές και μεθόδους με αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη μέσα, καθώς και με τρόπους αποφόρτισης του πάσχοντος μέλους. Αν έχετε χειρουργηθεί η πρόκειται να χειρουργηθείτε, ο φυσικοθεραπευτής είναι ειδικευμένος να εφαρμόσει μετεγχειρητικά προγράμματα για να σας κινητοποιήσει ξανά, χωρίς να επεκταθεί η διάρκεια νοσηλείας σας απρόσμενα.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ