Κύπρος Κέντρο Φυσιοθεραπείας, Αποκατάστασης και Εργοθεραπείας

header other sindroms

 

Η ψυχολογία του χρόνιου ασθενή πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του προγράμματος. Ο ασθενής ενθαρρύνεται από τον φυσιοθεραπευτή να παραμείνει δραστήριος σωματικά αλλά και κοινωνικά και να λαμβάνει πολύτιμες συμβουλές προκειμένου να διαχειριστεί την καθημερινότητα του. Σημαντική είναι η συμβολή του φυσιοθεραπευτή στην ενημέρωση του οικογενειακού περιβάλλοντος προκειμένου να είναι βοηθητικό για τον ασθενή. Το οικογενειακό περιβάλλον είναι σημαντικό να κατανοήσει τις ανάγκες και τις δυνατότητες του ασθενούς, να τον ενθαρρύνει να παραμείνει ενεργός και να στηρίζει ψυχολογικά την προσπάθεια του για καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ